Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Finished projects

Esteu aquí

 • 2013-2015 : Las migraciones contemporaneas desde España hacia los Estados Unidos. Investigadora principal, Instituto Franklin (Universidad de Alcalá). Investigadora Principal: Rosalina Alcalde Campos. Referencia: ECPE-USA. (GEDIME)

 

 • 2013-2014: Más allá de la integración social: políticas de igualdad y normalización de las personas de origen extranjero. Un análisis sectorial y multinivel, financiado por la Universidad de Barcelona. IP. Dra. Natalia Caicedo. (IDP)

 

 • 2013-2014: Perquè no participem?, Ajuntament de Lleida (Premi de Recerca Candi Villafañe). Investigadora principal: Dra. Rosalina Alcalde Campos. (GEDIME)

 

 • 2013-2014: Participació de les famílies i cohesió social a lescola. Nous models de participació en temps de crisi?, Institut d’Estudis Catalans. Investigadora principal: Rosalina Alcalde Campos. (GEDIME)

 

 • 2013-2011. Retorno desde el Transnacionalismo. RETTRANS, Dirección General de Investigación (I+D). Investigadora principal: Sonia Parella. Referencia: CSO2010-15924. (GEDIME)

 

 • 2012-2015: "Apertura cosmopolita al otro: Perspectivas interdisciplinarias desde la teoría social, la traductología y la filosofía, Plan Nacional de I+D+I. Ministerio de Economía y Competitividad. Investigadora Principal: Esperança Bielsa. Referencia: CSO2011-23097.(GEDIME)

 

 • 2012-2013: NEUJOBS. Creating and adapting jobs in Europe in the context of a socio-ecological transition. FP7 (2012 – 2013). IP: Dr. Daniel Gros - Centre for European Policy Studies, Brussels. IP-WP19: Dr. Bálint-Ábel Bereményi. (EMIGRA)

 

 • 2012-2013: Fills i filles de famílies immigrants a Catalunya: gestió de la interculturalitat per a la cohesió social, Programa RecerCaixa2011. Investigadora Principal: Dra. Carlota Solé (CER-Migracions, UAB). Referencia: 2011ACUP00163. (CERM)

 

 • 2012- 2014: TRANSROMA. Estrategias de movilidad, retorno y prácticas transnacionales entre población gitana rumana, Plan Nacional de I+D+I. Ministerio de Economía y Competitividad. Investigadora principal: Teresa Sordé. Referència: CSO2011-28354. (GEDIME)

 

 • 2011-2013: Win-win-win or Zero-Sum? The Implications of Circular Migration for Integration, Human Rights and the Alliance of Civilizations., International Institute for the Alliance of Civilizations, United Nations University (UNU-IIAOC) United Nations Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS). Investigadores Principales: Carlota Solé Puig y Luk van Langenhove (UNU/CRISS). (GEDIME)

 

 • 2011-2012: “Panel de investigación sobre la integración local de la inmigración”, AACC, Ref. DER2008-00126/JURI, IP. David Moya (IDP)

 

 • 2011-2012: “El tratamiento de los datos padronales de los extranjeros en España”, Contrato de investigación OPI-Ministerio de Trabajo e Inmigración, Convocatoria 2010, Institut de Dret Públic-Fundació Pi i Sunyer. IP: David Moya. (IDP)

 

 • 2011: “La trata de seres humanos en España y la protección social de las víctimas”, AACC, Ref. SEJ2007-30288-E/JURI. IP: David Moya. (IDP)

 

 • 2011: Evaluating the 6 years of the INTEGRATED PLAN FOR THE ROMA POPULATION IN CATALONIA, Open Society Foundations (Roma Initiatives call "Advocating Comprehensive Roma Integration Strategies). Scientific coordinator (PI): Dr. Bálint-Ábel Bereményi (UAB). General coordinator: Ms. Anna Mirga (FAGIC) (EMIGRA)

 

 • 2010-2014: “La Integración de la Inmigración”, Instituto de Derecho Público IDP. IP Andreu Olesti Rayo. (IDP)

 

 • 2010-2012: CIMUMER. Ciudadanía Cívica e Inclusión Social: Estrategias de las mujeres marroquíes, ecuatorianas y rumanas, Instituto de la Mujer (IMU) Ministerio de Igualdad. Investigador principal: Carlota Solé Puig. Referencia: Exp. 166. (GEDIME)

 

 • 2010-2011: DIC.CAT. Dona, Immigració i Ciutadania: les dones marroquines com a generadores de ciutadania a Catalunya, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de recerca (AGAUR) Secretaria d'Immigració, Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: Carlota Solé Puig. Referencia: ARAF1-2009-00030. (GEDIME)

 

 • 2010: Trajectòries d'èxit escolar dels joves d'origen marroquí a Catalunya”. AGAUR-ARAFI IP: Dr. Jordi Pàmies. (EMIGRA)

 

 • 2010: “La participación política de los inmigrantes a nivel local en Europa”, AACC, Ref. SEJ2007-30288-E/JURI. IP: David Moya. (IDP)

 

 • 2010: Fills i fills de families immigrades als països rics. Informe 2010 sobre el cas de Catalunya al context de la Unió Europea. AGAUR-ARAFI  IP: Dr. Silvia Carrasco. (EMIGRA)

 

 • 2009-2011: Los inmigrantes brasileños en la estructura socioeconómica de España, Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) Ministerio del Trabajo e Inmigración. Investigadora principal: Carlota Solé Puig. (GEDIME)

 

 • 2009-2011: DROM-IN. Inmigración gitana en España: los retos de la inclusión social y la convivencia, Plan Nacional de I+D+I Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigadora principal: Teresa Sordé Martí. Referencia: CSO2008-03635/SOCI. (GEDIME)

 

 • 2009-2010: Patrons d'incorporació socioloboral de la immigració llatinoamericana en dos contextos urbans, Barcelona i Manchester. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de recerca (AGAUR) Generalitat de Catalunya. Investigador principal: Dra. Carlota Solé Puig. Referencia: 2009PBR-00032. (GEDIME)

 

 • 2009-2010: Estudi sobre levolució de la matrícula viva a les poblacions de la província de Barcelona. Diputació de Barcelona, Àrea d'Educació. IPs Dra. Silvia Carrasco, Dr. Jordi Pàmies. (EMIGRA)

 

 • 2009-2010: Anàlisi diagnòstica i avaluació del funcionament i limpacte dels EBEs de Vic i Reus a nivell educatiu i comunitari entre la població infantil i juvenil immigrada de nova arribada. AGAUR. IP GREUV-VIC Dra. Núria Simó; IP EMIGRA-UAB Dra. Silvia Carrasco, Dr. Jordi Pàmies. Referencia: ARAFI-00042 (EMIGRA)

 

 • 2008-2011: “La protección social de las víctimas de trata de personas”, Ayudas a la investigación 2009, Observatori per a la Promoció de la Pau i els Drets Humans, Generalitat de Catalunya. IP: David Moya. (IDP)

 

 • 2008-2011 “La integración de la inmigración”, Proyecto I+D+I Ministerio de Ciencia e Innovación, Ref. DER2008-00126/JURI, IPs. EliseoAja/Andreu Olesti. (IDP)

 

 • 2008-2010 Mediació escolar i diversitat sociocultural Àmbit 7 del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya. IP Dr. Pompeu Casanovas IDT-UAB. IP Àmbit 7: Dra. Silvia Carrasco. (EMIGRA)

 

 • 2008-2009: Roma Immigrants in Spain, Organization for Cooperation and Security in Europe (OSCE) [Convenio europeo]. Investigadora principal: Teresa Sordé Martí. (GEDIME)

 

 • 2008-2009: Mobilitat laboral i trajectòries socials de les dones immigrades llatinoamericanes a Catalunya, Institut d'Estudis Catalans (IEC). Investigadora principal: Sonia Parella Rubio. Referencia: PT2008-80505PARELLA01. (GEDIME)

 

 • 2008-2009: L'impacte del nou empresari d'origen immigrant en els Països Catalans: lempresariat bolivià, paraguaià i brasiler. Institut d’Estudis Catalans (IEC). Investigador principal: Leonardo Cavalcanti Da Silva. (GEDIME)

 

 • 2008-2009: La perspectiva transnacional en el estudio de las migraciones latinoamericanas en el Sur de Europa, Dirección General de Universidades (DGU-CAPES). Investigadora principal: Carlota Solé Puig. Referencia: PHB2007-0015. (GEDIME)

 

 • 2008-2009: La monoparentalitat en la immigració: un factor de risc de pobresa entre les mares i els infants dorigen estranger. Institut Català de la Dona, Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: Rosalina Alcalde Campos. Referencia: U-54/08. (GEDIME)

 

 • 2008: Xarxa formativa sobre transnacionalisme en l'estudi de les migraciones, Ajuts de Suport a la Recerca Aplicada i a la Formació Universitària en Immigració (ARAFI) Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: Carlota Solé Puig. Referencia: 2007ARAF4-00001. (GEDIME)

 

 • 2008: Xarxa d'investigació en etnografia sobre migracions, minories, infancia i educació”.AGAUR: IP: Dra. Silvia Carrasco. Referencia: ARAF2-00003 (EMIGRA)

 

 • 2008: Nous reptes del transnacionalisme en l'estudi de les migracions, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de recerca (AGAUR) Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: Carlota Solé Puig. Referencia: 2007ARCS2/00018. (GEDIME)

 

 • 2008: “Los derechos fundamentales y sus garantías en el contexto de la Unión Europea”, AACC, SEJ2007-30629-E/JURI, IP: David Moya. (IDP)

 

 • 2007-2010: Transnacionalismo económico: remesas y empresas de los migrantes bolivianos en España, Plan Nacional de I+D+I Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigadora principal: Carlota Solé Puig. Referencia: SEJ2007-60734. (GEDIME)

 

 • 2007-2008: Las trayectorias sociales de las mujeres inmigrantes no comunitarias en España. Factores explicativos de la diversificación de la movilidad laboral intrageneracional, Instituto de la Mujer. Investigador principal: Carlota Solé. Referencia: RS/MB 24/06. (GEDIME)

 

 • 2007-2008: La immigració comença aquí. Els efectes de les migracions familiars en les polítiques i serveis locals, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de recerca (AGAUR) Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: Carlota Solé Puig. Referencia: 2006ARAI 00010. (GEDIME)

 

 • 2007-2008: Encuesta de la Juventud, Instituto de la Juventud (INJUVE) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales [Conveni estatal]. Investigador principal: Sonia Parella Rubio. (GEDIME)

 

 • 2007: Xarxa d'investigació en etnografia sobre migracions, minories, infancia i educació”.AGAUR: IP: Dra. Silvia Carrasco. Referencia: ARAF2-00003 (EMIGRA)

 

 • 2007: Integració i escolarització de la infància romanesa al Vallès Occidental. Premis Caixa de Sabadell 2007 – Projectes.  IP: Dr. Bálint-Ábel Bereményi. (EMIGRA)

 

 • 2006-2011: INCLUD-ED. Strategies for Inclusion and Social Cohesion from education in Europe, VI Framework Programme, European Commission. Investigadora principal: Teresa Sordé Martí (Integration Project Leader). Referencia: FP6-028603-2. (GEDIME)

 

 • 2006: “Feasibility study on the introduction of a new category of alerts on minors in the new SIS-II”, Research contract, European Commission. IP: David Moya

 

 • 2005-2009: Children of Immigrants in Schools. US and EU perspectives. National Science Foundation (US)-Nuffield Foundation (UK). IP Dr. Richard Alba, CUNY. IP Cat-Cal team: Dra. Margaret Gibson (UCSC), Dra. Sílvia Carrasco (UAB). (http://mumford.albany.edu/schools/index.htm) (EMIGRA)

 

 • 2005-2008: Familias transnacionales, relaciones interculturales e integración socioeducativa de niños y jóvenes de origen extranjero. MEC Plan Nacional Proyectos I+D.  . IP Dra. Silvia Carrasco. Referencia: SEJ 09333 (CO1-CO2) (EMIGRA)

 

 • 2005-2007: Las mujeres inmigrantes con hijos a su cargo. Detección de necesidades en el ámbito de acción de las políticas familiares y las políticas de salud, Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Investigadora principal: Sonia Parella Rubio. Referencia: RS/MS 71/04. (GEDIME)

 

 • 2005-2007: Estudi sobre la participació social de la població immigrada a Catalunya amb menors al seu càrrec. Fundació Paco Candel. IP Dra. Silvia Carrasco Pons. (EMIGRA)

 

 • 2005-2007: El empresariado étnico en España. Una aproximación a las estrategias de creación y de supervivencia de los negocios de la población extranjera, Fundació La Caixa. Investigadora principal: Carlota Solé Puig. (GEDIME)

 

 • 2005-2006: Estudi diagnòstic de la població infantil i juvenil al Districte dHorta-Guinardó”. Ajuntament de Barcelona – Interxarxes.  Coordinadora: Dra. Marta Bertran. Direcció: Dra. Carme Gómez Granell, Dra. Silvia Carrasco. (EMIGRA)

 

 • 2005-2006: Escolarització, maternitat i treball: noies i dones de classes treballadores i de minories. Institut Català de les Dones. IP: Dr. Silvia Carrasco. (EMIGRA)

 

 • 2004-2007: WELLCHI Network: The well-being of children in Europe: changing familiy forms, working conditions of parents and legislative measures. 6º Programa Marco UE.. IP: Dr. Lluís Flaquer. Equip coordinador: Dra. Silvia Carrasco, Dra. Diana Marre, Dra. Elisabet Almeda, Dra. Marta Bertran. Referencia: CIT2-CT-2004- 505978 (http://www.ciimu.org/wellchi/index6.php). (EMIGRA)

 

 • 2004-2007: “El Estatuto jurídico del extranjero”, Proyecto I+D+I, Ref. SEJ 2004-5368, IP: Eliseo Aja. (IDP)

 

 

 • 2004-2006: Los negocios étnicos en España, Plan Nacional de I+D+I Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigadora principal: Carlota Solé Puig. Referencia: SEC2003-01623. (GEDIME)

 

 • 2004-2006: Estudi sobre convivència i confrontació entre iguals als centres educatius de Catalunya.  Síndic de Greuges - Generalitat de Catalunya.. Direcció i Coordinació: Dra. Silvia Carrasco, Dra. Maribel Ponferrada. (EMIGRA)

 

 • 2002-2005: Educación e Inmigración en Barcelona, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Plan Nacional Proyectos I+D. IP: Dra. Silvia Carrasco. Referencia: SEC2002 01953 (EMIGRA)

 

 • 2002-2004: Procesos de secularización entre las inmigrantes musulmanas en España,  Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Investigadora principal: Carlota Solé Puig. Referencia: RS/MS 10/01. (GEDIME)

 

 • 2002-2004: Inmigración comunitaria. Discriminación inversa, Plan Nacional de I+D+I Ministerio de Ciencia y Tecnología. Investigadora principal: Carlota Solé Puig. Referencia: BSO2001-2557. (GEDIME)

 

 

 • 2001-2004 “Los derechos de los inmigrantes en España: las funciones de las distintas instancias políticas”, Proyecto I+D+I Ref. BJU2001-2881, IP: Eliseo Aja. (IDP)