Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Principals línies de recerca (EMIGRA)

Esteu aquí

1. Migracions, minories i educació.

 • Experiències i trajectòries d'èxit escolar
 • Desigualtats educatives i pràctiques escolars
 • Discriminació, racisme i antirracisme
 • Convivència, conflicte i clima escolar
 • Segregació inter i intraescolar
 • Abandonament Escolar Prematur
 • Mobilitat i escolarització
 • Diversitat lingüística i multilingüisme
 • Petita infància i serveis educatius
 • Models educatius en educació primària i secundària
 • Relacionis família-escola
 • Dispositius específics d'atenció a l'alumnat d'origen immigrant i minoritari

2. Infància i joventut d'origen immigrant i minoritari

 • Participació en els projectes migratoris
 • Experiències d'exclusió i inclusió
 • Relacions familiars, comunitàries i socials
 • Processos d'emancipació i incorporació social
 • Sociabilitat i construcció de les identitats en context multicultural

3. Polítiques públiques sobre migracions i minories

 • Polítiques d'immigració
 • Polítiques d'integració social
 • Polítiques educatives
 • Polítiques d'infància i joventut
 • Genere, multiculturalisme i identitats
 • Polítiques d'igualtat

4. Gènere, classe i “raça” en l'estudi de nens, nenes i joves d'origen immigrant i minoritari: desenvolupament de perspectives interseccionals

5. Agendes i problemàtiques específiques al voltant de la promoció social i l'educació de la població gitana europea

6. Representacions socials dels fills i filles dels immigrants i les minories